Velkommen


Du har nå kommet til et doméne som på en måte egent­lig tilhører Ås kor­forening! Og folka der kan godt få kon­troll over dette domé­net, hvis de så øn­sker.

Bakgrunnen er som følger:

  • Mandag kveld, 26. september 2022, prøvde jeg forgjeves å få opp sidene for dette doménet.
  • Jeg oppdaget da doménet ikke var registrert.
  • For å hindre at noen pirater tok det, registrerte jeg det. (Ja, jeg innser at det kan virke dumt å ta noe for å hindre at andre gjør det.)
  • Men jeg har absolutt ikke tenkt å tviholde på dette doménet.
  • De mer eller mindre rette eierne får dette tilbake straks jeg har fått refundert utgiftene jeg hadde i forbindelse med dette.
  • Altså skal jeg hverken ha mer eller mindre enn 102,80 kroner. Jeg vil hverken tjene eller tape noe på dette.
  • Jeg kan eventuelt sende dokumentasjon på at dette kostet meg altså hundre-og-to kroner og åtti øre
  • Eventuelt kan jeg fortsette å drifte disse sidene på en litt mer seriøs måte?

Og hører jeg intet, vil jeg bruke dette doménet for leke meg litt med WordPress. Dette begynte jeg med tirsdag morgen, 27. september 2022.

Og for å komme i kontakt med meg: post@korforeningen.org :-)